REPRODUKČNÍ GRAFIK

Učební obor / 3 roky / 34-53-H/01
Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem. ŠVP: počítačová grafika

O OBORU

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem. ŠVP: počítačová grafika

Tříletý obor se zaměřením na počítačovou grafiku.

V průběhu výuky se žáci seznamují s grafickými programy a postupně  získávají znalosti z odvětví  grafiky a polygrafie. Získané znalosti využívají při tvorbě návrhů reklamní grafiky a v předtiskové přípravě (vektorová a rastrová grafika, tištěná grafika a polygrafie).

Absolventi nacházejí uplatnění v široké škále firem s grafickým či polygrafickým zaměřením.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se konají  z odborných předmětů formou písemnou, praktickou a ústní. Zkoušky probíhají podle celostátního jednotného zadání určeného pro daný obor. Nezahrnují všeobecně vzdělávací předměty.

Zkouška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí