REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA

Maturitní obor / 4 roky / 34-53-L/01

O OBORU

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou. ŠVP: počítačová grafika

Čtyřletý obor se zaměřením na počítačovou grafiku a multimédia nabízí získání odborných znalostí a zkušeností v oblasti grafiky a grafického designu.

V průběhu výuky se žáci seznamují s grafickými programy a postupně  získávají znalosti ze všech odvětví  grafiky. Osvojí si mimo jiné i práci s grafickými daty, střih videa i 3D grafiku.

Získané vědomosti aplikují ve velmi různorodých způsobech grafické či jiné výtvarné produkce a postprodukce (fotografie, video, vektorová a rastrová grafika, web, tištěná grafika a polygrafie). 

Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách výtvarného či technického zaměření.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkoušky  jsou složeny ze dvou částí  – společné (státní) a profilové (školní). Pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky musí žáci úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Zkouška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí