STROJNÍ MECHANIK

Učební obor / 3 roky / 23-51-H/01
Tento obor je podporován stipendijním programem Pardubického kraje

O OBORU

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem. ŠVP: zámečník

Tříletý obor se zaměřením zámečník.

Strojní mechanik zhotovuje a sestavuje strojní konstrukce podle technické dokumentace. Uvádí zařízení do provozu a provádí jeho běžnou údržbu. Žáci během odborné výuky získají svářečský průkaz dle ČSN 050705 (ZK 135 a ZK 311).

Absolvent se uplatní ve značném počtu povolání: jako provozní zámečník, montér a strojní zámečník.

 

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se konají  z odborných předmětů formou písemnou, praktickou a ústní. Zkoušky probíhají podle celostátního jednotného zadání určeného pro daný obor. Nezahrnují všeobecně vzdělávací předměty.

Zkouška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí