TISKAŘ NA POLYGRAFICKÝCH STROJÍCH

Učební obor / 3 roky / 34-52-H/01

O OBORU

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem. ŠVP: sítotisk

Tříletý obor s technickým zaměřením nabízí získání odborných znalostí a zkušeností v oblasti obsluhy moderních tiskových strojů.

V průběhu výuky se žáci seznamují se všemi fázemi polygrafické výroby. Žáci postupně získávají znalosti o používaných tiskových barvách a materiálech, o výrobě tiskových forem, tiskových technikách (průmyslových i digitálních), tiskových strojích a mnohé další informace z oblasti moderní polygrafie.

Naše škola je jediná v regionu a jednou z mála v celé republice, která tuto vysoce specializovanou a přitom žádanou profesi nabízí ve svém vzdělávacím portfoliu.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se konají  z odborných předmětů formou písemnou, praktickou a ústní. Zkoušky probíhají podle celostátního jednotného zadání určeného pro daný obor. Nezahrnují všeobecně vzdělávací předměty.

Zkouška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí