Aktuality

Škola
26.04.2019
Výsledky přijímacího řízení - učební obory
Termín pro odevzdání zápisového lístku je nejpozději 7. května 2019. Prosíme uchazeče, kteří se rozhodli, že na naši školu nenastoupí, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili na mailovou adresu: skola@gyasos-prelouc.cz.  Umožní tím co nejrychlejší vyřízení žádostí o přijetí na základě odvolacího řízení. Děkujeme. Zveřejněním pořadí přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámená.  Ředitel školy rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odst. 6 školského zákona právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.
Škola
11.09.2019
Příspěvek do Spolku na školní rok 2019/2020
Příspěvek do Spolku přátel Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč je na školní rok 2019/2020 450,-- Kč. Datum úhrady: do 31. 10. 2019
Škola
11.09.2019
Výsledky praktické části závěrečných zkoušek
V příloze jsou uvedeny výsledky praktických závěrečných zkoušek konaných v podzimním termínu ve dnech 9. 9. - 10. 9. 2019.
Škola
10.09.2019
Adaptační kurz 1. ročníků
Ve dnech 4. a 5. září 2019 se zúčastnili žáci prvních ročníků maturitních i učebních oborů adaptačního kurzu. Zahájili jej ve škole cyklem preventivních předn&
Škola
09.09.2019
Burzy a přehlídky středních škol podzim 2019
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč se bude na podzim 2019 prezentovat v těchto městech: 4. 10. – 5. 10. Rychnov nad Kněžnou 9. 10. – 10. 10. Česká Třebová 
Třídní schůzky
09.09.2019
Plán třídních schůzek ve školním roce 2019/2020
Všechny třídy Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 16:00 do 18:00 hodin v budově školy. Na programu jsou informace o prospě
Škola
06.09.2019
Výsledky písemné části závěrečných zkoušek - podzimní termín
V příloze jsou uvedeny výsledky písemné části záverečných zkoušek konané v podzimním termínu dne 5. 9. 2019.
Škola
09.09.2019
Adaptační kurz PRIMA
Ve dnech 3. a 4. září 2019 absolvovali žáci primy adaptační setkání v kempu ve Břehách. Cílem bylo seznámení se s třídním kolektivem i s třídním uč
Škola
05.09.2019
Workshop Chemquest
Dne 4. 9. 2019 jsme se účastnili workshopu k soutěži CHEMQUEST, kde pro nás byla přípravená zajímavá přednáška o umění projevu a 4 bloky laboratoří. Mohli jsme si vyzkou&scaro
Škola
04.09.2019
ISIC karty
Co přináší ISIC karta vydaná přes naší školu? ISIC karty nově fungují jako čipová karta pro vstup do školy a školní jídelny. Je ofici&aac
Škola
03.09.2019
Podzimní termíny maturitních a závěrečných zkoušek
Rozpis podzimních termínů maturitních a závěrečných zkoušek 2019 - viz. příloha.
Škola
02.09.2019
Erasmus+
Dne 1.9.2019 na naší škole oficiálně odstartoval projekt Erasmus+. V následujících 24 měsících absolvuje 12 učitelů celkem 14 zahraničních výjezdů, na kterých se
Škola
30.08.2019
Zahájení školního roku 2019/2020
Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 8:00 v budově teoretického vyučování v ulici Obránců míru 1025. Umístění tříd v učebnách je uvede
Škola
27.08.2019
Opravné zkoušky po dodatečné klasifikaci
Rozhodnutí ředitele školy č. 18/2019  - Stanovení termínu  pro opravné zkoušky po dodatečné klasifikaci.
Škola
23.08.2019
Termíny dodatečné klasifikace a temíny opravných komisionálních zkoušek
Stanovení termínů dodatečné klasifikace za druhé pololetí školního roku 2018/2019 a stanovení termínů opravných komisionálních zkoušek.
Škola
04.08.2019
Rekonstrukce sociálního zázemí v budově praktické výuky
Ve středu 17. července 2019 byla zahájena rekonstrukce sociálního zázemí v budově praktické výkuky. Máme pro vás  další aktuální fotografie z probí
Škola
19.07.2019
Rekonstrukce sociálního zázemí v budově teoretické výuky
Prázdniny jsou v plném proudu a na naší škole probíhá rekonstrukce sociálního zázemí v budově teroretické výuky. Máme pro vás další
Škola
01.07.2019
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií pro obory: 34-53-H/01 Reprodukční grafik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorov&
Škola
01.07.2019
Výsledková listina - 3. kolo přijímacího řízení
Výsledková listina - 3. kolo pro obory 34-53-H/01- Reprodukční grafik a 34-52-H/01- Tiskař na polygrafických strojích.
Škola
01.07.2019
Děkovný list
Děkovný list za účast v projektu Náš příběh.
Škola
21.06.2019
Rozpis opravných komisionálních zkoušek
Rozpis opravných komisionálních zkoušek pro žáky třetích ročníků Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč oborů vzdělání 34-53-H/01, Reprodukční
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí