Aktuality

Škola
26.04.2019
Výsledky přijímacího řízení - učební obory
Termín pro odevzdání zápisového lístku je nejpozději 7. května 2019. Prosíme uchazeče, kteří se rozhodli, že na naši školu nenastoupí, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili na mailovou adresu: skola@gyasos-prelouc.cz.  Umožní tím co nejrychlejší vyřízení žádostí o přijetí na základě odvolacího řízení. Děkujeme. Zveřejněním pořadí přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámená.  Ředitel školy rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odst. 6 školského zákona právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.
Škola
08.07.2019
Rekonstrukce sociálního zázemí
Prázdniny jsou v plném proudu a na naší škole probíhá rekonstrukce sociálního zázemí. Jak vše probíhá budeme průběžně informovat.
Škola
01.07.2019
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení a stanovení kritérií pro obory: 34-53-H/01 Reprodukční grafik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorov&
Škola
01.07.2019
Termíny dodatečné klasifikace a temíny opravných komisionálních zkoušek
Stanovení termínů dodatečné klasifikace za druhé pololetí školního roku 2018/2019 a stanovení termínů opravných komisionálních zkoušek .
Škola
01.07.2019
Výsledková listina - 3. kolo přijímacího řízení
Výsledková listina - 3. kolo pro obory 34-53-H/01- Reprodukční grafik a 34-52-H/01- Tiskař na polygrafických strojích.
Škola
01.07.2019
Děkovný list
Děkovný list za účast v projektu Náš příběh.
Škola
21.06.2019
Rozpis opravných komisionálních zkoušek
Rozpis opravných komisionálních zkoušek pro žáky třetích ročníků Gymnázia a Střední odborné školy Přelouč oborů vzdělání 34-53-H/01, Reprodukční
Škola
20.06.2019
Rozhodnutí ředitele - stanovení termínů opravných maturitních zkoušek a náhradních a opravných závěrečných zkoušek
Stanovení termínů opravných maturitních zkoušek a náhradních a opravných závěrečných zkoušek.           
Škola
18.06.2019
Projekt Erasmus+ na naší škole byl schválen v plné výši
Od září 2019 začne naše škola čerpat prostředky na studijní výjezdy pedagogů v rámci projektu Erasmus+. Projekt naší školy "Gy a SOŠ Přelouč: Brána jazyků
Úřední deska
20.06.2019
Výběrové řízení VŘ1 2019 - Rekonstrukce sociálního zázemí
Dne 11.06.2019 byla vyhlášena zakázka malého rozsahu VŘ1-2019 Rekonstrukce sociálního zázemí.     
SOŠ
10.06.2019
Výsledky písemné a praktické části závěrečných zkoušek
Výsledky písemné a praktické části závěrečných zkoušek pro obory: 34-53-H/01 Reprodukční grafik 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozide
Škola
07.06.2019
Závody Kladruby race
V úterý 28. 5. 2019 jsme se zúčastnili druhého ročníku překážkového běhu Kladruby race. Jedná se o běh na 5 km, přičemž musejí závodníci zdolávat př
Škola
03.06.2019
Informace pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků
V pátek 14. 6. 2019 proběhnou od 16:00 informační schůzky pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků. Prima - učebna 310, 2. patro Reprodukční grafik pro média - učeb
Žáci
31.05.2019
Termíny dodatečné klasifkace a opravných zkoušek pro třídy MO3 a RG3
Rozhodnutí ředitele školy o stanovení termínu pro dodatečné hodnocení a opravné zkoušky - třídy MO3 a RG3.
Škola
31.05.2019
Nabídka ubytování na domově mládeže
Od 1. září 2019 nabízíme volné kapacity pro ubytování na domově mládeže.
Škola
22.05.2019
Zpět k pramenům - 2. část
Výšlap k pramenům řek Bílé Labe a Úpa – druhá část akce Zpět k pramenům V sobotu 18. května 2019 jsme se vydali na výlet do Krkonoš zdo
Škola
10.05.2019
Rozpis maturitních zkoušek pro VIII
Rozpis maturitních zkoušek po dnech pro žáky VIII.
Škola
10.05.2019
Rozpis maturitních zkoušek pro RM4
Rozpis maturitních zkoušek po dnech pro žáky RM4.
Škola
26.04.2019
Zpět k pramenům
V úterý 2. 4. se na naší uskutečnil 0. ročník akce Zpět k pramenům. Ihned po vyučování (od 13:40) se přihlásili první odvážlivci, kteří dostali své ka
Škola
24.04.2019
Veletrh knih nakladatelství USBORNE
Dne 23.4. proběhl na naší škole první ročník veletrhu knih britského nakladatelství USBORNE. Mnozí naši studenti si udělali radost nákupem zajímavé anglické b
Škola
23.04.2019
Divadelní představení
V úterý 9. dubna se tři třídy nižšího gymnázia (prima, sekunda a tercie) zúčastnily divadelního představení ve VČD Pardubice. Svou adaptaci knihy Jacka Londona Bílý tes&
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí