Aktuality

Škola
26.04.2019
Výsledky přijímacího řízení - učební obory
Termín pro odevzdání zápisového lístku je nejpozději 7. května 2019. Prosíme uchazeče, kteří se rozhodli, že na naši školu nenastoupí, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili na mailovou adresu: skola@gyasos-prelouc.cz.  Umožní tím co nejrychlejší vyřízení žádostí o přijetí na základě odvolacího řízení. Děkujeme. Zveřejněním pořadí přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámená.  Ředitel školy rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odst. 6 školského zákona právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.
Škola
22.05.2019
Zpět k pramenům - 2. část
Výšlap k pramenům řek Bílé Labe a Úpa – druhá část akce Zpět k pramenům V sobotu 18. května 2019 jsme se vydali na výlet do Krkonoš zdo
Škola
10.05.2019
Rozpis maturitních zkoušek pro VIII
Rozpis maturitních zkoušek po dnech pro žáky VIII.
Škola
10.05.2019
Rozpis maturitních zkoušek pro RM4
Rozpis maturitních zkoušek po dnech pro žáky RM4.
Škola
26.04.2019
Zpět k pramenům
V úterý 2. 4. se na naší uskutečnil 0. ročník akce Zpět k pramenům. Ihned po vyučování (od 13:40) se přihlásili první odvážlivci, kteří dostali své ka
Škola
24.04.2019
Veletrh knih nakladatelství USBORNE
Dne 23.4. proběhl na naší škole první ročník veletrhu knih britského nakladatelství USBORNE. Mnozí naši studenti si udělali radost nákupem zajímavé anglické b
Škola
23.04.2019
Divadelní představení
V úterý 9. dubna se tři třídy nižšího gymnázia (prima, sekunda a tercie) zúčastnily divadelního představení ve VČD Pardubice. Svou adaptaci knihy Jacka Londona Bílý tes&
Třídní schůzky
15.04.2019
Třídní schůzky 23. 4. 2019
V úterý 23. 4. 2019 proběhnou od 16:00 do 18:00 třídní schůzky pro všechny třídy vyjma VIII a RM4.
Škola
03.04.2019
Zpráva z volejbalového turnaje v Holicích
V pondělí 25. 3. 2019 se náš tým děvčat, složený z žákyň nižšího gymnázia, zúčastnil volejbalového turnaje v Holicích. První z&a
Úspěchy našich žáků
03.04.2019
Šachový turnaj
Šachový turnaj, který se konal dne 29. 3. 2019 v Domě dětí a mládeže v Přelouči, zcela ovládli naši žáci. První místo obsadil Štěpán Kukla (tercie), druhé
Úspěchy našich žáků
02.04.2019
Úspěch v krajském kole Zeměpisné olympiády
Dne 20. března se v Pardubicích konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády, do kterého se po vítězství v okresním kole probojoval náš žák Petr Křemenák (sek
Úspěchy našich žáků
01.04.2019
Regionální matematická soutěž
V úterý 26. 3. 2019 se uskutečnila na Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí regionální matematická soutěž pro žáky středních odborný
Úspěchy našich žáků
01.04.2019
Matematický klokan 2019
Matematický klokan je mezinárodní soutěž, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní
Mimoškolní aktivity
29.03.2019
Den Pardubického kraje
Stejně jako v předcházejících letech pořádá Pardubický kraj velkou prezentační akci s názvem Den Pardubického kraje. Ten se v letošním roce uskuteční v páte
Mimoškolní aktivity
24.04.2019
Vzdělávací přednáška I am AI
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč zve širokou veřejnost na přednášku o umělé inteligenci I am AI, která se uskuteční dne 25. 4. 2019 od 16:00.
Žáci
28.03.2019
Jazyková animace v německém jazyce pro žáky nižšího gymnázia
Ve středu 27. března jsme pro žáky sekundy zorganizovali jazykovou animaci. V brzké době si totiž budou volit druhý cizí jazyk, který se budou učit od tercie do oktávy. Na výb
Škola
27.03.2019
Náš příběh
Dne 26. března proběhla na naší škole beseda zaměřená na projekt Náš příběh, kterou si pro starší žáky gymnázia a SOŠ připravi
Žáci
22.03.2019
Angličtina ve fotografiích
Náplní slovní zásoby v septimě bylo fotografování, popis obrázků a vyprávění o fotkách, například z dětství. Rozhodli jsme se pojmout to
Škola
11.03.2019
Lyžařský výcvik
V polovině února se třídy sekunda a kvinta zúčastnily lyžařského výcviku, který probíhal již tradičně ve Ski areálu Aldrov v Krkonoších. Toto lyžařské cent
Škola
26.03.2019
Náš příběh – společný projekt čtyř přeloučských institucí
Při příležitosti 55. výročí Domova u fontány (DUF) se čtyři instituce – DUF, Gymnázium a SOŠ Přelouč, ZŠ Masarykovo náměstí a Dobrovolnické centrum Přelouč domluvily
Žáci
08.03.2019
Letní škola IT pro holky
Kariérní centrum Univerzity Pardubice i letos pořádá „Letní školu IT pro holky" v termínu od 5. 8. do 9. 8. 2019. Letní škola IT je určena
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí