Čestné prohlášení

06.06.2020

První den při návratu do školy (teoretické vyučování, praktické vyučování, domov mládeže) musí žák před vstupem do objektu školy odevzdat vyplněné a  podepsané čestné prohlášení (je uvedeno v příloze). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budov školy vstoupit.

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf
ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí