Projekt Šablony II

19.02.2020

Naše škola se zapojila do projektu GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ ŠABLONY II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/00153 08, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšení a zlepšení kvality výuky na Gymnáziu a Střední odborné škole Přelouč. Konkrétně se jedná o šablony: Školní asistent, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele, Školní kariérový poradce, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, Tandemová výuka v SŠ, Zapojení odborníka z praxe do výuky SŠ, Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ), Klub pro žáky SŠ, Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, Projektový den ve škole a Projektový den mimo školu. Pro domov mládeže je počítáno s těmito šablonami: Školní kariérový poradce a Klub pro žáky DM. Celková výše podpory je 1 725 971,00 Kč.
 

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Projekt Šablony II.pdf
ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix