Výsledková listina přijímacího řízení - 1. kolo, obor: 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

16.06.2020

Zveřejněním pořadí přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámená.  Ředitel školy rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. 

Poučení: Proti rozhodnutí o přijetí není dle ustanovení § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 odvolání přípustné.

Poučení pro odevzdání zápisového lístku: Dle § 19 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů maturitních oborů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Způsob odevzdání zápisového lístku: Řádně vyplněný, uchazečem a zákonným zástupcem podepsaný zápisový lístek,  zasílejte doporučeně poštou nebo si domluvte osobní předání s paní Táňou Novák (sekretářka ředitele) na tel. čísle: 728 361 194.

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 1. kolo , obor 34-53-L01 Reprodukční grafik pro média.pdf
ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí