Výsledková listina přijímacího řízení - 2. kolo

23.06.2020

Zveřejněním pořadí přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámená.  Ředitel školy rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. 

Poučení: Zveřejněním pořadí přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámená. Ředitel školy rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o rozhodnutí. Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odst. 6 školského zákona právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Způsob odevzdání zápisového lístku: Řádně vyplněný, uchazečem a zákonným zástupcem podepsaný zápisový lístek,  zasílejte doporučeně poštou nebo si domluvte osobní předání s paní Táňou Novák (sekretářka ředitele) na tel. čísle: 728 361 194.

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 2. kolo , obor 34-53-L01 Reprodukční grafik pro média.pdf
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 2. kolo , obor 34-53-H01 Reprodukční grafik.pdf
Sponka na papír Výsledková listina přijímacího řízení 2. kolo , obor 23-68-H01 Mechanik opravář motorových vozidel.pdf
ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix