Zveřejnění výsledků 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

09.05.2022

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro maturitní obory 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média a 34-56-L/01 Fotograf budou zveřejněny  ve úterý 10.5.2022 v dopoledních hodinách na webových stránkách školy.

Možnost nahlédnutí do spisu podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů, je možné na sekretariátu školy. Účastníci řízení mají před vydáním konečného rozhodnutí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle § 36 správního řádu, a to nejpozději v úterý  10. 5. 2022 v době od 7:00 do 8:00 hodin na sekretariátu školy.

ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix