Zvěřejnění výsledků přijímacího řízení - 2. kolo

26.05.2021

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obory:

34-56-L/01   Fotograf 

34-53-L/01   Reprodukční grafik pro média           

34-52-H/01   Tiskař na polygrafických strojích                 

budou zveřejněny v pátek 28.5.2021 v 8 hodin na webových stránkách školy a vývěsce ve vestibulu školy. Nahlédnutí do spisu je možné v pátek 28.5.2021 mezi 7. a 8. hodinou v kanceláři ředitele školy.

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci přijímacího řízení bylo ódesláno doporučenou zásilkou na adresu zákonného zástupce dne 26.5.2021. V tomto oznámení naleznete mimo jiné registrační číslo, pod kterým bude výsledek vašeho přijímacího řízení zveřejněn.

 

ZPĚT NA VÝPIS
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix