Kontakty

Sekretariát

skola@gyasos-prelouc.cz
+420 466 672 744

údaje školy

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč,
Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč
IČO: 72543159
Datová schránka: 77nsz6m
Gymnázium a SOŠ - teoretická výuka
Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč
SOŠ - praktická výuka
Jaselská 1499, 535 01 Přelouč
Domov mládeže
Jaselská 1507, 535 01 Přelouč

ŘEDITEL

Ing. Miroslav Pavlata
pavlata@gyasos-prelouc.cz
+420 603 339 920

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Mgr. Lubor Pacák
pacak@gyasos-prelouc.cz
+420 702 050 154

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE - VEDOUCÍ ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Mgr. Bc. Jana Brandová
brandova@gyasos-prelouc.cz
+420 608 036 171

VEDOUCÍ EKONOMICKO-SPRÁVNÍHO ÚSEKU

Ing. Mgr. Eva Dalecká
dalecka@gyasos-prelouc.cz
+420 728 361 174

SEKRETÁŘKA

Táňa Novák
skola@gyasos-prelouc.cz
+420 728 361 194

výchovný poradce

PhDr. Jana Horáková
horakova@gyasos-prelouc.cz
+420 466 672 744

kariérový poradce

Mgr. Vendulka Šmahová
smahova@gyasos-prelouc.cz

školní metodik prevence, člen České asociace metodiků prevence

Mgr. Jiří Jezbera
jezbera@gyasos-prelouc.cz

POVĚŘENEC GDPR

Miroslav Tkáč
poverenec@data-protekt.cz
+774 748 768
Pracovníci školy

učitelka odborného výcviku

Lucie Balonová
balonova@gyasos-prelouc.cz

učitel odborného výcviku

Milan Beránek
beranek@gyasos-prelouc.cz

učitel, třídní I

Mgr. Pavel Blažek
blazek@gyasos-prelouc.cz

učitelka, třídní 4RM

Ing. Dušana Blehová
blehova@gyasos-prelouc.cz

učitelka odborného výcviku

Bc. Věra Čejková
cejkova@gyasos-prelouc.cz

učitelka odborného výcviku

Zuzana Danihelková
danihelkova@gyasos-prelouc.cz

učitelka, třídní 3RM

Mgr. Ladislava Dienová
dienova@gyasos-prelouc.cz

učitel, třídní 2MOT

Bc. Marek Dolejška
dolejska@gyasos-prelouc.cz

učitel odborného výcviku

Pavel Drábek
drabek@gyasos-prelouc.cz

učitelka, třídní II

RNDr. Zuzana Dvořáková Ph.D.
dvorakova@gyasos-prelouc.cz

učitelka

Ing. Leona Fialová, DiS.
fialova@gyasos-prelouc.cz

učitel odborného výcviku

Václav Floner
floner@gyasos-prelouc.cz

učitel, třídní 1MO

Mgr. Luboš Fošnár
fosnar@gyasos-prelouc.cz

učitel

Michal Hlaváč
hlavac@gyasos-prelouc.cz

učitel, třídní 1RM

Mgr. Roman Jelínek
jelinek@gyasos-prelouc.cz

učitel, třídní 3MOT

Mgr. Jiří Jezbera
jezbera@gyasos-prelouc.cz

vedoucí učitelka odborného výcviku

Bc. Drahuše Kaplanová
kaplanova@gyasos-prelouc.cz
+420 728 084 884

učitelka, třídní VII

Mgr. Karolina Klapkova
klapkovak@gyasos-prelouc.cz

učitelka, třídní 2RG

Bc. Kateřina Klapková
klapkova@gyasos-prelouc.cz

učitelka

Mgr. Veronika Klementová
klementova@gyasos-prelouc.cz

učitel odborného výcviku

Jiří Kohout
kohout@gyasos-prelouc.cz
+420 728 361 751

učitel odborného výcviku

Bc. Petr Kožený
kozeny@gyasos-prelouc.cz

učitel odborného výcviku

Jaroslav Král
kral@gyasos-prelouc.cz

učitelka, třídní V

Ing. Eva Kroft
kroft@gyasos-prelouc.cz

učitel, třídní IV

Mgr. Petr Levinský
levinsky@gyasos-prelouc.cz

učitelka

Mgr. Simona Míšková
miskova@gyasos-prelouc.cz

učitelka

Ing. Lenka Otáhalová
otahalova@gyasos-prelouc.cz

učitel

Pavel Peml
peml@gyasos-prelouc.cz

učitelka odborného výcviku

Bc. Kateřina Přecechtělová
precechtelova@gyasos-prelouc.cz

učitel, třídní III

Mgr. Miloš Půlpán
pulpan@gyasos-prelouc.cz

učitelka odborného výcviku

Kateřina Rajmová, DiS.
rajmova@gyasos-prelouc.cz

učitelka, třídní 1RGA

Mgr. Veronika Röhrichová
rohrichova@gyasos-prelouc.cz

učitelka, třídní 3RG

Mgr. Šárka Sovová
sovova@gyasos-prelouc.cz

učitelka, třídní 2RM

Ing. Alena Suková
sukova@gyasos-prelouc.cz

učitel

PaedDr. Milan Škoda
skoda@gyasos-prelouc.cz

učitel

Jan Škraněk
skranek@gyasos-prelouc.cz

učitelka, třídní VI

Mgr. Vendulka Šmahová
smahova@gyasos-prelouc.cz

vychovatelka

Hana Špačková
spackova@gyasos-prelouc.cz
+420 728 361 819

učitelka, třídní VIII

Mgr. Lenka Šporková
sporkova@gyasos-prelouc.cz

učitel

Mgr. Martin Štědroň
stedron@gyasos-prelouc.cz

učitel, učitel odborného výcviku

Ing. Bohumír ŠVARC
svarc@gyasos-prelouc.cz

učitelka odborného výcviku

Bc. Ivana Titzlová
titzlova@gyasos-prelouc.cz

učitelka

Mgr. Doubravka Vavrečková
vavreckova@gyasos-prelouc.cz

Vychovatel

Vítězslav Velc
velc@gyasos-prelouc.cz
+420 728 361 819

učitelka, třídní 1RGB

Mgr. Iva Vokřálová
vokralova@gyasos-prelouc.cz

finanční referentka

Miroslava Junková
junkova@gyasos-prelouc.cz
+420 720 575 825

zásobovačka

Helena Kupčíková
kupcikova@gyasos-prelouc.cz
+420 466 955 526

mzdová účetní

Lucie Macháčková, DiS.
mzdy@gyasos-prelouc.cz

vychovatelka

Monika Rulcová
rulcova@gyasos-prelouc.cz
+420 728 361 819

referentka majetkové správy

Lenka Vanžurová
vanzurova@gyasos-prelouc.cz
+ 420 728 361 299

školník

Vladimír Meduna
+ 420 606 435 667

uklízečka

Hana Bervidová

uklízečka

Renata Bulušková

uklízečka

Jitka Štěpánková

uklízečka

Monika Vojtěchová

uklízečka

Jana Zieglerová
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí