GYMNÁZIUM

Maturitní obor / 8 let / 79-41-K/81

O OBORU

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou.
  • osmileté studium zakončené maturitní zkouškou
  • všeobecně vzdělávací obor (příprava ke studiu na VŠ určená pro žáky se studijními předpoklady)
  • kvalitní výuka všeobecně vzdělávacích předmětů; zvýšená hodinová dotace AJ, od 3. ročníku druhý cizí jazyk (NJ, RJ), v 7. a 8. ročníku volba seminářů podle humanitního, přírodovědného nebo technického zaměření…
  • pro žáky 9. tříd ZŠ možnost přijetí do 5. ročníku na základě složení přijímacích zkoušek

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Maturitní zkoušky  jsou složeny ze dvou částí  – společné (státní) a profilové (školní). Pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky musí žáci úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Zkouška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí