REPRODUKČNÍ GRAFIK

Učební obor / 3 roky / 34-53-H/01
Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem. ŠVP: počítačová grafika

O OBORU

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem. ŠVP: počítačová grafika
  • tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou
  • počítačová grafika
  • základy grafiky a polygrafie, grafické programy, reklamní grafika, předtisková příprava, vektorová a rastrová grafika…

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se konají  z odborných předmětů formou písemnou, praktickou a ústní. Zkoušky probíhají podle celostátního jednotného zadání určeného pro daný obor. Nezahrnují všeobecně vzdělávací předměty.

Zkouška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí