STROJNÍ MECHANIK

Učební obor / 3 roky / 23-51-H/01
Tento obor je podporován stipendijním programem Pardubického kraje

O OBORU

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem. ŠVP: zámečník
  • tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou
  • mechanika strojů a zámečnictví
  • sestavování strojních konstrukcí, práce s technickou dokumentací, provoz a údržba strojních zařízení…
  • zdarma svářečský průkaz ZK 135, ZK 311

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Závěrečné zkoušky se konají  z odborných předmětů formou písemnou, praktickou a ústní. Zkoušky probíhají podle celostátního jednotného zadání určeného pro daný obor. Nezahrnují všeobecně vzdělávací předměty.

Zkouška
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí