Přijímací řízení

Přijímací řízení se řídí podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žáci jsou do jednotlivých oborů vzdělání přijímáni na základě kritérií přijímacího řízení, které zveřejňuje ředitel školy vždy do konce měsíce ledna daného roku.

Do oborů s maturitní zkouškou jsou žáci přijímáni na základě kritérií, které zahrnují jednotné přijímací testy z českého jazyka a z matematiky a jsou organizovány společností CERMAT.

Do tříletých učebních oborů jsou žáci přijímáni na základě výsledků ze základní školy. Přijímací zkoušky žáci nekonají.

 

Termín pro odevzdání zápisového lístku je nejpozději 7. května 2019. Prosíme uchazeče, kteří se rozhodli, že na naši školu nenastoupí, aby nám tuto skutečnost co nejdříve oznámili na mailovou adresu: skola@gyasos-prelouc.cz.  Umožní tím co nejrychlejší vyřízení žádostí o přijetí na základě odvolacího řízení. Děkujeme.

 

Zveřejněním pořadí přijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí ke studiu za oznámená.  Ředitel školy rozesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 školského zákona, zanikají posledním dnem lhůty podle § 60g odst. 6 školského zákona právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání.

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019_2020.pdf
Sponka na papír Výsledková listina - 23-68-H01 Mechanik opravář motorových vozidel (dle pořadí).pdf
Sponka na papír Výsledková listina - 23-68-H01 Mechanik opravář motorových vozidel (dle registračního čísla).pdf
Sponka na papír Výsledková listina - 34-52-H01 Tiskař na polygrafických strojích (dle pořadí).pdf
Sponka na papír Výsledková listina - 34-52-H01 Tiskař na polygrafických strojích (dle registračního čísla).pdf
Sponka na papír Výsledková listina - 34-53-H01 Reprodukční grafik (dle pořadí).pdf
Sponka na papír Výsledková listina - 34-53-H01 Reprodukční grafik (dle registračního čísla).pdf

DŮLEŽITÉ TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021
2020/2021

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ OBOR

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média
1. TERMÍN
12.04.2019 8:00
2. TERMÍN
15.04.2019 8:00

OSMILETÝ STUDIJNÍ OBOR

79-41-K/81 Gymnázium
1. TERMÍN
16.04.2019 8:00
2. TERMÍN
17.04.2019 8:00

NÁHRADNÍ TERMÍNY

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média, 79-41-K/81 Gymnázium
1. TERMÍN
13.05.2019 8:00
2. TERMÍN
14.05.2019 8:00
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí