Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky a jejich zákonné zástupce. Činnost pracoviště je vymezena programem poradenských služeb ve škole. Zaměřuje se na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zabývá se prevencí patologických jevů, poskytuje poradenské služby z oblasti volby povolání, řeší problematiku záškoláctví a sociálních vztahů ve třídě. Odbornou a metodickou podporu poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a instituce zabývající se rizikovým chováním žáků.

Pracovníci ŠPP poskytující poradenské služby:

Mgr. Simona MÍŠKOVÁ

zástupkyně ředitele, koordinátorka činností ŠPP

e-mail: miskova@gyasos-prelouc.cz                               

telefon: +420 466 955 768, +420 728 361 403

 

PhDr. Jana HORÁKOVÁ

výchovná a kariérová poradkyně

e-mail: horakova@gyasos-prelouc.cz                                                             

telefon:+420 466 672 744

 

Mgr. Karolina KLAPKOVÁ

školní metodička prevence

e-mail: klapkovak@gyasos-prelouc.cz   

telefon: +420 466 672 744

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč
GY&SOŠ
Gymnázium
a Střední odborná
škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

Tvoříme s radostí