Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky a jejich zákonné zástupce. Činnost pracoviště je vymezena programem poradenských služeb ve škole. Zaměřuje se na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zabývá se prevencí patologických jevů, poskytuje poradenské služby z oblasti volby povolání, řeší problematiku záškoláctví a sociálních vztahů ve třídě. Odbornou a metodickou podporu poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a instituce zabývající se rizikovým chováním žáků.

Pracovníci ŠPP poskytující poradenské služby:

Mgr. Bc. Jana Brandová

zástupkyně ředitele, vedoucí ŠPP

e-mail: brandova@gygr.cz                              

telefon: +420 608 036 171

 

PhDr. Jana Horáková

výchovná poradkyně

e-mail: horakova@gygr.cz                                                           

telefon:+420 466 672 744

 

Mgr. Vendulka Šmahová

kariérová poradkyně

e-mail: smahova@gygr.cz                                                             

telefon:+420 466 672 744

 

Mgr. Jiří Jezbera

školní metodik prevence, člen České asociace metodiků prevence

e-mail: jezbera@gygr.cz   

telefon: +420 466 672 744

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix