Školská rada

Na Gymnáziu a Střední odborné škole pracuje Školská rada ve složení:

Ing. Dušana Blehová (předsedkyně - zástupce rodičů a zletilých žáků)  - blehova@gyasos-prelouc.cz

Bc. Drahuše Kaplanová (zástupce pedagogických pracovníků školy) - kaplanova@gyasos-prelouc.cz

Ing. Ivana Procházková (zástupce zřizovatele - Pardubického kraje) - ivana.prochazkova@pardubickykraj.cz

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix