Spolek přátel Gymnázia a SOŠ Přelouč

Jedná se o spolek rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a občanů, který hájí a zastupuje zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců.

Spolek byl založen dle zákona č. 89/2012 Sb. jako dobrovolné uskupení občanů. Výbor Spolku přátel Gymnázia a SOŠ Přelouč se skládá z třídních důvěrníků, volených rodiči jednotlivých tříd, kteří jsou členy spolku.

Výbor volí svého předsedu, místopředsedu a hospodáře/pokladníka. Každý člen spolku má právo účastnit se jednání výboru a vznášet své dotazy a připomínky k jeho práci.

Kontakty:

adresa: Spolek přátel Gymnázia a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

IČ: 070 82 631

e-mail: blehova@gyasos-prelouc.cz, vanzurova@gyasos-prelouc.cz

Vedení Spolku přátel Gymnázia a SOŠ Přelouč:

Předsedkyně: Ing. Dušana Blehová

Místopředsedkyně: Eva Stárková

Hospodářka, pokladní: Lenka Vanžurová

 

Příspěvek na školní rok 2020/2021: 450 Kč

Datum úhrady: do 31. 10. 2020

Příspěvek je možno uhradit v hotovosti třídnímu učiteli nebo na účet.

Číslo účtu: 115-7467610277/0100

VS: datum vkladu

Zpráva pro příjemce: jméno, příjmení + třída

 

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Stanovy spolku.pdf
Sponka na papír schválený rozpočet spolku na školní rok 2020-2021.pdf
Sponka na papír finanční příspěvky z fondu 21.9.202.pdf
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix