Zakončení studia

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

Závěrečné zkoušky u oborů s výučním listem se konají  z odborných předmětů formou praktickou, písemnou a ústní. Zkoušky probíhají podle celostátního jednotného zadání určeného pro daný obor. Nezahrnují všeobecně vzdělávací předměty.

 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

Maturitní zkoušky  jsou složeny ze dvou částí  – společné (státní) a profilové (školní). Pro úspěšné absolvování maturitní zkoušky musí žáci úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Dokumenty ke stažení
Sponka na papír Rozhodnutí ŘŠ 23_2020-Seznam literárních děl 2020_2021.pdf
Sponka na papír Rozhodnutí ředitele 22_2020 - Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové MZ 2020_2021.pdf
Sponka na papír Rozhodnutí ŘŠ 7_2021 _ MZ2021.pdf
Sponka na papír Rozhodutí ŘŠ č.11_2021- Jmenování zkušebních komisí MZ a ZZ 2021.pdf
Sponka na papír Rozhodutí ŘŠ č.12_2021- Úprava podmínek závěrečných zkoušek.pdf
Sponka na papír Rozhodnutí ŘŠ č.13_2021 - Stanovení termínu maturitních a závěrečných zkoušek.pdf
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Obránců míru 1025, 535 01 Přelouč

+420 466 672 744

skola@gyasos-prelouc.cz

logoMatfix